فهرست گروه‌های آموزشی


CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 10 (C.E.F.K.10) Jolly Phonics 2 C.E.F.S. A LEVEL 20 -آزمایشی
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 11(C.E.F.A.11) Speak out E f
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 12(C.E.F.A.12) Speak out PI a CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 14(C.E.F.A.14) Speak out PI c
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 15(C.E.F.A.15) Speak out PI d CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 16(C.E.F.A.16) Speak out PI e
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 18(C.E.F.A.18) Speak out I a CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 19(C.E.F.A.19) Speak out I b
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 2 (C.E.F.A.2) Speak out Starter b CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 28(C.E.F.A.28) Speak out A a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 3 (C.E.F.A.3) Speak out Starter c CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 4 (C.E.F.A.4) Speak out Starter d
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 5 (C.E.F.A.5)Speak out Starter e CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 6 (C.E.F.A.6) Speak out E a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 7 (C.E.F.A.7) Speak out E b CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 9 (C.E.F.A.9) Speak out E d CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 13 (C.E.F.C.13) Family & Friends 2b (Amr) CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 14 (C.E.F.C.14) Family and Friends 2c (Amr)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 15 (C.E.F.C.15) Family and Friends 3a CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 17 (C.E.F.C.17) Family and Friends 3c CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 4 (C.E.F.C.4) First Friends 2b
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 8 (C.E.F.C.8) Family and Friends Starter b CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 3 (C.E.F.K.3) Pockets 1 Unit (1- 4) CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 11 (C.E.F.K.11) Jolly Phonics 3 CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 12 (C.E.F.K.12) Jolly Phonics 4a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 13 (C.E.F.K.13) Jolly Phonics 4b CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 14 (C.E.F.K.14) Jolly Phonics 5
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 15 (C.E.F.K.15) Jolly Phonics 6 CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 16 (C.E.F.K.16) Jolly Phonics 7a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 2 (C.E.F.K.2) Little Pockets Units (5- 8) CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 4 (C.E.F.K.4) Pockets 1 Unit (5- 9)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 5 (C.E.F.K.5) Pockets 2 Units (1- 4) CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 6 (C.E.F.K.6) Pockets 2 Unit (5- 9)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 7 (C.E.F.K.7) Pockets 3 Unit (1- 4) CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 8 (C.E.F.K.8) Pockets 3 Unit (5- 9)
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 1 (C.E.F.S.A 1) Objective First a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 13 (C.E.F.S.A 13) Objective Proficiency a CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 14 (C.E.F.S.A 14) Objective Proficiency b
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 3 (C.E.F.S.A 3) Objective First c CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 4 (C.E.F.S.A 4) Objective First d
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS (C.E.F.T.22) Level 22 Solutions A b CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 10 (C.E.F.T.10) Solutions Pre-Intermediate e CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 14 (C.E.F.T.14) Solutions I d CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 15 (C.E.F.T.15) Solutions I e
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 17 (C.E.F.T.17) Solutions UI b
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 20 (C.E.F.T.20) Solutions UI e CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 23 (C.E.F.T.23) Solutions A c
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 24 (C.E.F.T.24) Solutions A d CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 25 (C.E.F.T.25) Solutions A e
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 8 (C.E.F.T.8) Solutions Pre-Intermediate c
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 9(C.E.F.T.9) Solutions Pre-Intermediate d تعیین سطح زبان انگلیسی
زبان ترکی استانبولی- مربی محور مربی محور (S.C. E. LEVEL 1(free discussion
تیپ‌های شخصیتی (بر اساس نظریه جان هالند) خانواده سالم و بالنده
خانواده و ازدواج مجدد والدین خانواده و آشنایی با حقوق کودکان (کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان کار با کودک)
خانواده و اصول فرزند پروری خانواده و بهداشت روانی
خانواده و تیپ‌های شخصیتی کودکان خانواده و حل مسایل تربیتی کودکان
خانواده و دلبستگی بین زوجین خانواده و شیوه‌های ارتقای سلامت روان فرزندان پس از طلاق
خانواده و شیوه‌های حل اختلاف خانواده و غلبه افسردگی
خانواده و قواعد زندگی خانوادگی خانواده و کنترل خشم در کودکان و نوجوانان
خانواده و مدیریت بحران اجتماعی خانواده و و برطرف سازی عادت های بد در کودکان
زبان اشاره شيوه هاي برقراري ارتباط موثر 12 (آداب معاشرت)
شیوه های حل مسئله در زندگی شیوه‌های برقراری ارتباط مؤثر 1 (فرایند ارتباط و عوامل آن)
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 10 (هم‌فکری و مشورت) شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 4 (همدلی)
کارگاه مشاوره گروهی خانواده کارگاه مشاوره گروهی کودک
مدیریت احساس و هیجان مدیریت استرس
مشاوره ارزیابی اختلالات یادگیری مشاوره فردی
مشاوره فردی تحصیلی مشاوره فردی خانواده
مشاوره فردی کودک مهارت خودآگاهی
مهارت های زندگی (ویژه نوجوانان) مهارتهای زندگی (ویژه افراد اوتیسم)