عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 پوران بنی طالبی دهکردی زن 1400/3/27 1400/4/31 پنج شنبه 12:00-14:00 2,020,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 3 ملیحه معینی کربکندی زن 1400/4/12 1400/5/23 شنبه 14:00-15:30 1,127,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 2 ملیحه معینی کربکندی زن 1400/4/5 1400/5/16 شنبه 13:00-14:30 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 ملیحه معینی کربکندی زن 1400/3/22 1400/5/2 شنبه 11:30-13:00 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه کیف دوزی دستی با چرم - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1400/4/1 1400/6/31 دوشنبه 10:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد