عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 15 (C.E.F.T.15) Solutions I e - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:15-15:45 2,568,807 مجازی ثبت نام