عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حافظ خوانی - کلاس 3 سوگل مشایخی زن 1400/11/13 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 2,300,000 حضوری ثبت نام
حافظ خوانی - کلاس 2 سوگل مشایخی مرد 1400/11/13 1400/12/28 چهارشنبه 16:00-17:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حافظ خوانی - کلاس 1 سوگل مشایخی زن 1400/11/13 1400/12/25 چهارشنبه 16:00-17:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد