عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 مرضیه السادات فاضلی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/6 1400/11/18 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 2,128,441 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - سه شنبه 15:45-17:00 2,018,350 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد