عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 3 (دوستی و دوستیابی) - کلاس 1 مريم غضنفری زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 3 (دوستی و دوستیابی) - کلاس 1 زهرا بابائی وایقان زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,284,403 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد