عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 2 فاطمه غفوری زن 1400/10/15 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:45 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 فاطمه غفوری زن 1400/10/6 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:45 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 عفت عیانی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:45-16:45 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 شهلا احمدزاده زن 1400/9/22 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 سارا خیری زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 735,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد