عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 3 سید فرزاد طباطبائی جبلی مرد 1400/3/9 1400/4/22 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 3,000,000 حضوری ثبت نام
کاراته کمربند سفید - کلاس 2 تکتم خاتمی زن 1400/3/4 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,320,000 حضوری ثبت نام
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 سید فرزاد طباطبائی جبلی مرد 1400/3/4 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 2,750,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 3 رضا لطفی مرد 1400/3/20 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:15 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند سفید - کلاس 2 فاطمه غفوری زن 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:45 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 فاطمه غفوری زن 1400/1/18 1400/1/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:45 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 2 عفت عیانی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 678,800 حضوری ثبت نام
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 عفت عیانی زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 678,800 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند سفید - کلاس 1 سعیده سادات حسینی (کاراته - دفاع شخصی) زن 1400/3/10 1400/4/2 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد