عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 13 (طراحی دوخت) - کلاس 2 مهری قائدی زن 1400/10/19 1400/11/25 یکشنبه 12:30-14:00 2,880,734 حضوری ثبت نام
خیاطی 13 (طراحی دوخت) - کلاس 1 مهری قائدی زن 1400/10/12 1400/11/17 یکشنبه 11:00-12:30 2,880,734 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 13 (طراحی دوخت) - کلاس 2 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 08:00-15:00 1,743,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 13 (طراحی دوخت) - کلاس 1 فاطمه خلیلی زن 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 08:00-15:00 1,743,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد