عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 13 (طراحی دوخت) - کلاس 1 مهری قائدی زن 1400/4/1 1400/5/19 سه شنبه 11:00-12:30 2,385,322 حضوری ثبت نام