عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روان خوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 2 رقیه گرجی زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 367,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
روان خوانی قرآن کریم (سطح 1) - کلاس 1 رقیه گرجی زن 1400/1/14 1400/3/31 شنبه - دوشنبه 08:30-16:00 458,720 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد