عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
یادگیری و کسب مهارت های زندگی به شیوه مونته سوری (1) - کلاس 2 افسانه صادری نمین زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
یادگیری و کسب مهارت های زندگی به شیوه مونته سوری (1) - کلاس 1 فاطمه مس فروش مشهد زن 1400/9/20 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,743,120 حضوری ثبت نام