عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 25 (C.E.F.C.25) Family and Friends 6b - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/22 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 17:30-19:20 1,880,734 مجازی ثبت نام