عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 3 سمانه سلگی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه 13:00-14:00 366,973 حضوری ثبت نام
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 2 سمانه سلگی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه 12:00-13:00 366,973 حضوری ثبت نام
عربی دوره اول متوسطه- هفتم تا نهم - کلاس 1 سمانه سلگی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه 11:00-12:00 366,973 حضوری ثبت نام