عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 2 عفت سعیدی زن 1400/6/1 1400/12/23 پنج شنبه 12:00-15:00 2,220,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 12:00-14:00 2,220,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 2 عفت سعیدی مرد 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:30-17:00 2,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه منبت - معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 15:30-17:00 2,513,762 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد