عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 6 فاطمه مزینانی زن 1400/3/9 1400/3/31 یکشنبه 16:00-20:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 5 فاطمه مزینانی زن 1400/3/9 1400/3/31 یکشنبه 16:00-20:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 4 فاطمه مزینانی زن 1400/2/11 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10:00-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 3 فاطمه مزینانی زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - دوشنبه 10:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 2 فاطمه مزینانی زن 1399/12/30 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 1 فاطمه مزینانی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد