عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 2 محجوبه کریمی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 11:00-12:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 1 محجوبه کریمی زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-11:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 2 فاطمه مزینانی زن 1400/10/20 1400/11/30 یکشنبه 10:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و فرزندپروری (اصول و مفاهیم) - کلاس 1 فاطمه مزینانی زن 1400/10/20 1400/11/30 شنبه - یکشنبه 10:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد