عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 8 (الگو و دوخت لباس راحتی) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-11:30 1,743,120 حضوری ثبت نام