عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 4 (C.E.F.A.4) Speak out Starter d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6331;#محمد باقر بیژنوند 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:20 1,834,863 مجازی ثبت نام