عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 9 (C.E.F.A.9) Speak out E d - کلاس 2 مریم راحمی زاده زن 1400/1/14 1400/3/8 شنبه 08:30-09:45 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 9 (C.E.F.A.9) Speak out E d - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1400/1/16 1400/3/5 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 2,300,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 9 (C.E.F.A.9) Speak out E d - کلاس 2 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 9 (C.E.F.A.9) Speak out E d - کلاس 1 عصمت عالی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,284,404 مجازی ثبت نام