عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 19 (C.E.F.T.19) Solutions UI d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 20:00-21:30 2,844,037 مجازی ثبت نام