عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 08:00-10:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1400/10/20 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/11/10 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,192,500 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 2 وحید زرین افشان مرد 1400/10/19 1400/11/5 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,605,500 حضوری ثبت نام
POWER POINT - کلاس 1 منا جاهد مهماندوست سفلی زن 1400/11/2 1400/11/20 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:30 1,605,500 حضوری ثبت نام