عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 1 آروین قربان زن 1400/4/12 1400/5/30 شنبه 12:00-13:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
قلاب بافی 1 - کلاس 2 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1400/3/31 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
قلاب بافی 1 - کلاس 1 طاهره حسن پور فلاح دهکاء زن 1400/3/31 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد