عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با هنر قلاب بافی (مقدماتی) - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1402/7/1 1402/7/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با هنر قلاب بافی (مقدماتی) - کلاس 1 آروین قربان زن 1402/7/1 1402/9/30 یکشنبه 11:00-12:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با هنر قلاب بافی (مقدماتی) - کلاس 1 منیره شاهمرادی کوهستانی زن 1402/7/18 1402/7/30 یکشنبه 10:00-12:00 2,752,290 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد