عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زبان اشاره - کلاس 3 نرجس سیمرغ زن 1400/2/9 1400/3/25 پنج شنبه 13:00-15:00 2,500,000 حضوری ثبت نام
زبان اشاره - کلاس 2 نرجس سیمرغ زن 1400/2/7 1400/3/25 سه شنبه 16:00-17:30 2,500,000 حضوری ثبت نام
زبان اشاره - کلاس 1 نرجس سیمرغ زن 1400/2/7 1400/3/25 سه شنبه 14:00-16:00 2,500,000 حضوری ثبت نام