عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زبان اشاره - کلاس 4 مرضیه آقاخانی زن 1400/10/23 1400/12/25 پنج شنبه 14:00-17:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زبان اشاره - کلاس 3 نرجس سیمرغ زن 1400/10/1 1400/12/24 پنج شنبه 11:30-14:30 3,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زبان اشاره - کلاس 2 مرضیه آقاخانی زن 1400/10/23 1400/12/23 پنج شنبه 10:00-13:00 2,300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زبان اشاره - کلاس 1 نرجس سیمرغ زن 1400/10/15 1400/12/25 سه شنبه 15:00-18:00 3,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد