عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید مقدماتی (سطح 1) - کلاس 4 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/11/3 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید مقدماتی (سطح 1) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر زن 1400/11/5 1400/11/26 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید مقدماتی (سطح 1) - کلاس 2 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/11/5 1400/12/24 سه شنبه 15:00-16:30 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید مقدماتی (سطح 1) - کلاس 1 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/9/14 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد