عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 1 زهره کیائی زن 1400/10/26 1400/11/26 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 2 پروانه اسلامی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 09:00-11:00 2,310,000 حضوری ثبت نام
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 1 پروانه اسلامی زن 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 09:00-11:00 3,600,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 1 جلال عالم رجبی مرد 1400/10/26 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:30 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 2 هاجر بابائی محمودآباد زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:00-19:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 1 هاجر بابائی محمودآباد زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 15:00-19:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد