عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 3 هانیه علائی زن 1400/3/6 1400/3/31 پنج شنبه 12:00-15:00 2,200,000 حضوری ثبت نام
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 2 پروانه اسلامی زن 1400/3/6 1400/3/27 پنج شنبه 09:00-11:00 2,200,000 حضوری ثبت نام
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 1 پروانه اسلامی زن 1400/1/19 1400/3/30 پنج شنبه 09:30-11:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با چرخ - کلاس 1 هاجر بابائی محمودآباد زن 1400/1/28 1400/3/31 سه شنبه 12:00-13:30 1,146,700 حضوری ثبت نام