عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 لیلا جدی مند زن 1400/4/9 1400/5/2 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,926,607 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با آبرنگ - کلاس 1 هاجر حسین زاده زن 1400/4/1 1400/4/30 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد