عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بدنسازی - کلاس 5 سحر یاری زن 1400/11/3 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بدنسازی - کلاس 4 سحر یاری زن 1400/10/28 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بدنسازی - کلاس 3 سحر یاری زن 1400/10/2 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بدنسازی - کلاس 2 سحر یاری زن 1400/9/23 1400/10/23 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بدنسازی - کلاس 1 سحر یاری زن 1400/9/22 1400/11/30 یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد