عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 2 مهران لطفعلی زن 1400/2/11 1400/3/29 شنبه 15:00-18:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگارگری 1 - کلاس 1 مهران لطفعلی زن 1400/1/21 1400/3/31 شنبه 15:00-18:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگارگری 1 - کلاس 1 میناسادات روزبان اسکندانی زن 1400/3/18 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 09:30-11:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد