عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 مهری قائدی زن 1400/1/29 1400/3/3 یکشنبه 13:00-14:30 1,798,166 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 زهرا اکبری خانه سر زن 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,100,918 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی7( الگو و دوخت بلوز و آستین) - کلاس 1 فاطمه صغری محمدی زن 1400/2/18 1400/3/31 شنبه - سه شنبه 16:30-18:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد