عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه فردین آذری زن 1400/4/2 1400/5/20 چهارشنبه 09:00-11:00 1,605,506 حضوری ثبت نام