عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5230;#سیده فاطمه صالحی تبریز 1400/2/1 1400/3/19 چهارشنبه 18:30-19:45 1,239,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/19 1400/3/27 پنج شنبه 11:00-12:30 963,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (9) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/22 1400/3/9 یکشنبه 13:00-14:30 963,000 مجازی ثبت نام