عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ICDL2 - کلاس 1 زهرا آقاشاهی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/10 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,091,744 مجازی ثبت نام