عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1400/3/29 1400/6/31 چهارشنبه 10:00-12:00 1,972,477 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 سیدرضا آرامون مرد 1400/4/2 1400/4/30 چهارشنبه 17:00-20:00 1,440,371 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد