عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 6 (C.E.F.A.6) Speak out E a - کلاس 1 نرگس حسنی سرکانی زن 1400/10/12 1400/12/15 یکشنبه - سه شنبه 09:30-11:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 6 (C.E.F.A.6) Speak out E a - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی زن 1400/10/11 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 12:30-14:00 2,477,065 حضوری ثبت نام