عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 6 (C.E.F.A.6) Speak out E a - کلاس 1 مریم راحمی زاده زن 1400/1/31 1400/3/31 دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 2,155,964 حضوری ثبت نام