عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (11) - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#6449;#فریده سادات داداشی 1400/2/20 1400/3/31 دوشنبه 16:00-17:00 963,300 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (11) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6449;#فریده سادات داداشی 1400/2/20 1400/3/31 دوشنبه 15:00-16:00 963,300 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (11) - کلاس 1 مرجان ملامحمدرحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/6 دوشنبه 17:30-19:00 481,652 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (11) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5661;#محبوبه لشگری زن 1400/2/15 1400/3/31 یکشنبه 15:30-16:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (11) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/2 1400/3/27 پنج شنبه 11:00-12:00 1,422,010 مجازی ثبت نام