عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ذهن پویا - کلاس 1 رقیه ابراهیمی - ذهن پویا زن 1400/10/5 1400/11/24 یکشنبه 15:30-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ذهن پویا - کلاس 1 آذردخت ولی پوریان زن 1400/10/20 1400/12/25 دوشنبه 14:00-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد