عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 نرگس محرمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,880,700 مجازی ثبت نام