عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 نوشین سیجانی زن 1400/4/8 1400/5/31 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,697,249 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 1 (C.E.F.K.1) Little Pockets Units (1- 4) - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده زن 1400/4/1 1400/6/30 دوشنبه 12:00-13:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد