عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
غذاهای انگشتی (فینگرفود) - کلاس 3 کبرا عبدالهی زن 1400/3/20 1400/4/10 پنج شنبه 14:00-16:30 1,320,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
غذاهای انگشتی (فینگرفود) - کلاس 2 کبرا عبدالهی زن 1400/3/20 1400/4/10 پنج شنبه 14:00-16:30 1,320,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
غذاهای انگشتی (فینگرفود) - کلاس 1 کبرا عبدالهی زن 1400/3/13 1400/4/10 پنج شنبه 14:00-16:00 1,320,000 حضوری ثبت نام