عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
غذاهای انگشتی (فینگرفود) - کلاس 1 شیما فضیلی زن 1400/10/1 1400/10/18 سه شنبه 08:00-10:00 917,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
غذاهای انگشتی (فینگرفود) - کلاس 2 الهام سعادت نیا زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 14:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
غذاهای انگشتی (فینگرفود) - کلاس 1 الهام سعادت نیا زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد