عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 25 (C.E.F.T.25) Solutions A e - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/8 1400/3/29 شنبه - چهارشنبه 19:00-21:00 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 25 (C.E.F.T.25) Solutions A e - کلاس 1 رحیم طهماسیان مرد 1400/1/14 1400/3/31 شنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد