عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی زن 1400/4/3 1400/4/31 دوشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 2,633,028 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 2 فرشته سادات اطیابی زن 1400/3/24 1400/4/28 دوشنبه 14:00-16:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 سید جلال الدین حسینی مرد 1400/3/30 1400/4/29 یکشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با مداد رنگی - کلاس 1 هاجر حسین زاده زن 1400/4/1 1400/4/30 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:15 1,183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد