عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
دسر 1 - کلاس 1 شادی رستمی زن 1400/10/20 1400/12/16 دوشنبه 09:00-10:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
دسر 1 - کلاس 4 مریم محبی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-18:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
دسر 1 - کلاس 3 مریم محبی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-18:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
دسر 1 - کلاس 2 مریم محبی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-18:00 1,009,174 حضوری ثبت نام
دسر 1 - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:00-18:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
دسر 1 - کلاس 1 مریم محبی زن 1400/10/22 1400/10/29 چهارشنبه 14:00-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
دسر 1 - کلاس 1 ریحانه صالح بیگی زن 1400/10/9 1400/11/9 سه شنبه 12:00-13:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد