عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رسانه 11 (پژوهش رسانه، کاربرد تکنولوژی‏های جدید) - کلاس 1 سید امیر حسین حسینی مرد 1400/4/14 1400/5/4 شنبه 16:00-17:30 1,981,660 حضوری ثبت نام