عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رسانه 11 (پژوهش رسانه، کاربرد تکنولوژی‏های جدید) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#7200;#سید امیر حسین حسینی 1400/10/25 1400/11/9 شنبه 16:00-18:00 2,366,973 مجازی ثبت نام
رسانه 11 (پژوهش رسانه، کاربرد تکنولوژی‏های جدید) - کلاس 1 سید امیر حسین حسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/25 1400/11/9 شنبه 16:00-18:00 2,366,973 مجازی ثبت نام