عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS (C.E.F.T.22) Level 22 Solutions A b - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/25 1400/2/31 پنج شنبه 17:00-19:00 1,605,505 مجازی ثبت نام