عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 4-سال) - کلاس 3 زهرا محمودی نوری زن 1400/4/1 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 4-سال) - کلاس 2 زهرا محمودی نوری زن 1400/4/1 1400/6/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-16:30 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانه کودک یک ماهه (گروه سنی 4-سال) - کلاس 1 پریسا فتح اللهی قوچه زن 1400/4/1 1400/6/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:30-12:00 3,302,753 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد