عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 1 مونا حبیبی فرد پور زن 1400/3/9 1400/4/9 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:45-11:45 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 9 (C.E.F.K.9) Jolly Phonics 1 - کلاس 1 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/2/17 شنبه - چهارشنبه 18:15-19:15 825,600 مجازی ثبت نام