عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 ابراهیم تکمه داشی مرد 1400/1/18 1400/1/31 شنبه - دوشنبه 18:00-19:15 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/1/17 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 محمدعلی محتشمی مرد 1400/3/2 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 محمدعلی محتشمی مرد 1400/2/4 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 معصومه پرنیخ زن 1400/2/19 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 642,210 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد