عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 3 زهرا همتی زن 1401/5/1 1401/5/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,834,863 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 حمیدرضا سلیمی مرد 1401/5/1 1401/6/1 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 حمیدرضا سلیمی مرد 1401/4/1 1401/5/10 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 4 سعیده پوراسماعیل زن 1401/5/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 3 سعیده پوراسماعیل زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 1,256,881 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 2 سعیده پوراسماعیل زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,256,881 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند سبز به آبی ) - کلاس 1 سعیده پوراسماعیل زن 1401/4/1 1401/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:30 1,256,881 حضوری ثبت نام