عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 1 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 2 سعیده پوراسماعیل زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 1 سعیده پوراسماعیل زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد