عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 2 ابراهیم تکمه داشی مرد 1400/1/18 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:15 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 1 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/1/17 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 5 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,100,918 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 4 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/3/1 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 3 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:00 825,689 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 2 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 825,689 حضوری ثبت نام
تكواندو (كمربند آبی به قرمز) - کلاس 1 سلمان سعادت آگاه مرد 1400/1/14 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 825,689 حضوری ثبت نام