عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 الهه شاکری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/1/29 1400/3/25 یکشنبه 15:00-16:00 1,350,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 مرجان ملامحمدرحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه 16:00-17:00 1,238,533 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 الهه شاکری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/30 1400/3/31 یکشنبه 15:00-16:30 1,238,533 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 درسا سیاکی زن 1399/12/1 1400/2/30 شنبه 12:00-13:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/6 1400/3/31 سه شنبه 11:00-12:30 1,284,405 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/2/7 1400/3/27 سه شنبه 11:00-12:30 1,238,533 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6644;#نفیسه ارجمندیان 1400/1/14 1400/3/1 شنبه 16:00-17:30 963,303 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی رياضی با استفاده از چرتکه سطح (2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3077;#غزاله فرخی زن 1400/1/22 1400/2/29 یکشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 734,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد