عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خانواده و برقراری ارتباط موثر4 (تحلیل رفتار متقابل) - کلاس 3 معصومه امامی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-16:00 1,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و برقراری ارتباط موثر4 (تحلیل رفتار متقابل) - کلاس 2 معصومه امامی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-18:30 1,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خانواده و برقراری ارتباط موثر4 (تحلیل رفتار متقابل) - کلاس 1 معصومه امامی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 13:00-18:30 1,055,046 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد