عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
عکاسی دیجیتال - کلاس 1 امیرعلی چیت ساز مرد 1400/1/21 1400/3/31 شنبه 17:30-19:00 3,100,918 حضوری ثبت نام