عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 2 پروانه اسلامی زن 1400/3/20 1400/4/23 پنج شنبه 09:00-11:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 پروانه اسلامی زن 1400/2/30 1400/3/27 پنج شنبه 09:30-12:00 2,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه سفالگری با دست - کلاس 1 هاجر بابائی محمودآباد زن 1400/3/10 1400/4/1 سه شنبه 12:00-13:30 825,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد